2017-01-06

เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ในตู้เย็น

กำลังทดลองเพาะถั่งเช่าสีทองในตู้เย็น โดยใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิก็ควบคุมโดยการเปิดปิดไฟฟ้าที่จะเข้าปลั๊กไฟของตู้เย็น ส่วนความชื้นก็ไปเปิดปิดไฟเลี้ยงเครื่องกำเนิดความชื้น และมี LED strip เพื่อกระตุ้นการเกิดดอกเห็ด

ปัญหาที่เจอ
- sensor อ่านค่าความชื้น ค่าที่อ่านได้ไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริง (น้อยกว่าค่าที่ควรจะเป็นมากๆ) เมื่อไปดูเครื่องวัดความชื้นจะอื่นที่วางไว้เพื่อเทียบกัน ได้ค่าที่น่าจะถูกต้องมากกว่า อาจเป็นเพราะเปิดตู้เย็นอย่างสนิทไปเลย แก้โดยใช้ท่อสายยางเล็กๆ ต่อลอดเข้าไปในตู้เพื่อช่วยเรื่องความชื้น
- แสงไฟ LED strip ร้อนมาก คาดว่าเกิดจากตัวต้านทานที่ใช้จำกัดกระแส ทำให้สูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุ อาจต้องใช้ LED แบบที่ใช้ตัวขับ LED driver แบบ constant current source จะได้ไม่มีการสูญเสียความร้อนแล้วส่งเข้าไปในตู้
- เครื่องสร้างความชื้นด้วย ultrasonic เสียไปเลย สงสัยเป็นแบบวางลงในน้ำเองง่ายๆ เลยมีบางจังหวะที่แผ่นของมันไม่จมน้ำ

2016-07-11

ของมาอยู่ในมือแล้ว RM mini 3

สั่งซื้อ RM mini 3 และได้ของมาแล้ว ตัวมันคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แทนรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด แต่สั่งผ่านแอพมือถือได้ ตอนนี้กำลังงมอยู่ (บล็อกนี้ งานเผานั้นเอง)

ในกล่อง มีตัวมันเอง, สาย micro USB แต่ไม่มี adapter มาให้ ต้องหาเอาเอง และคู่มือแผ่นพับ 

2012-08-05

Mini Fan for Raspberry Pi

I buy tiny fan that should be used with SoC on Raspberry Pi. Unfortunately, it is not included heat sink and no matching power connector in board.

2012-08-02

Connect Bluetooth module to Raspberry Pi

I try to connect Bluetooth module (not USB dongle) to Raspberry Pi's UART (Tx, Rx). Only LED on Bluetooth module blinking. It seems does not work. My PC that connects USB Bluetooth dongle sees Bluetooth device that connect to Raspberry Pi but terminal program in that PC cannot work.

2012-01-15

Speedtest TOT 3G

Speedtest TOT 3G 365 4.49/1.67Mbps seems high speed at Retro Live Cafe QSNCC.