2016-07-11

ของมาอยู่ในมือแล้ว RM mini 3

สั่งซื้อ RM mini 3 และได้ของมาแล้ว ตัวมันคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แทนรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด แต่สั่งผ่านแอพมือถือได้ ตอนนี้กำลังงมอยู่ (บล็อกนี้ งานเผานั้นเอง)

ในกล่อง มีตัวมันเอง, สาย micro USB แต่ไม่มี adapter มาให้ ต้องหาเอาเอง และคู่มือแผ่นพับ 

2012-08-05

Mini Fan for Raspberry Pi

I buy tiny fan that should be used with SoC on Raspberry Pi. Unfortunately, it is not included heat sink and no matching power connector in board.

2012-08-02

Connect Bluetooth module to Raspberry Pi

I try to connect Bluetooth module (not USB dongle) to Raspberry Pi's UART (Tx, Rx). Only LED on Bluetooth module blinking. It seems does not work. My PC that connects USB Bluetooth dongle sees Bluetooth device that connect to Raspberry Pi but terminal program in that PC cannot work.

2012-01-15

Speedtest TOT 3G

Speedtest TOT 3G 365 4.49/1.67Mbps seems high speed at Retro Live Cafe QSNCC.

2010-04-10

About SocialSpark

Socialspark_small

This is a Sponsored Post written by me on behalf of IZEA. All opinions are 100% mine.


SocialSpark is an opportunity site for bloggers out there to earn extra income from their site by doing blog posts for an advertisement needed by clients. It is very easy to get started with SocialSpark as one needs to create an account as a blogger and start getting paid. Once you have Sign up for SocialSpark by input your username, password, e-mail and blog url, then claim your blog by adding HTML/Javascript that provided after signing up to your blog. There are a lot of ways for you to make money. The process is as simple as claiming your blog, then complete your profile and then choose either you write reviews of the advertiser’s products and services on your blog, posts and displays advertisements to your blog and get paid per click or you can also get paid by exposing the Advertiser’s website by using different Social media or bookmarking sites like Twitter. SocialSpark is a great income opportunity for many bloggers out there that has a very creative minds and a heart for promoting Advertiser or Sponsor’s website. If you are good, Advertisers here at SocialSpark will give you a lot of cash sponsorship offers every day. So what else are you waiting for? Grab this money-making opportunity here at SocialSpark and start talking about Advertisers and Sponsors right now and start getting paid.
Visit my sponsor: I Signed Up for SocialSpark!